Find the Home for you

Ariel
BellaVita Porac

“Dati pag ganitong ulan,kinakaba na ako. Paano ako makakapasok sa trabaho kung baha ang kalsada lalo malayo ang biyahe ko sa trabaho?

Pero ngayon, hindi na ako kinakaba sa pumapasok tuwing umuulan. Dito sa BellaVita Porac, na kahit umuulan, hindi bahain ang lugar at lulubog ang lugar na dinadaanan namin.”