Find the Home for you

April Allas
BellaVita Iloilo

“Bilang Assistant Executive Housekeeper, sinisiguro kong maayos ang tutuluyan ng aming mga guest.Sa maghapong pagtatatrabaho, nakakaramdam din ako ng pagod. Minsan, gusto kong humiga na rin sa kama ng kwarto ng hotel! Buti na lang at nakakapagpahinga ako nang maayos sa sarili naming tahanan sa BellaVita Iloilo.”